¬  Προφίλ

¬  Υπηρεσίες

¬  Φοροτεχνικά

¬  Μελέτες

¬  Επικοινωνία

 

 

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ :

1  - Συστάσεις - Ενάρξεις - Διακοπές - Μεταβολές - Μετατροπές - Επιχειρήσεων
2  - Μελέτη και πιστή εφαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου
3  - Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
4 Σύνταξη Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών -
Προμηθευτών
5  - Μισθοδοσία
6  - Σύνταξη και Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α. ( Α.Π.Δ
7  - Σύνταξη Συνάφειας ταξη Συνάφειας
8  - Επίβλεψη Λογιστηρίων
9  - Μηχανοργάνωση Λογιστηρίων
10 - Τήρηση Βιβλίων Α.Ε., Ε.Π.Ε., Προσωπικών Εταιριών & Ατομικών Επιχειρήσεων
11 - Τήρηση βιβλίων Α,Β,Γ κατηγορίας
   

 

Αλεξίου Δ. Παναγιώτα  ¬  Οικονομολόγος  ¬  Φιλίππου 5  ¬  Πτολεμαΐδα  50 200  ¬  Τηλ. 24630 29695  ¬  Κιν. 6947800824

www.ptolemaida.net/foroliseis

Powered By  Web24.gr