¬  Προφίλ

¬  Υπηρεσίες

¬  Φοροτεχνικά

¬  Μελέτες

¬  Επικοινωνία

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 

1   - Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
2   - Κατάρτιση προβλέψεων μελλοντικών αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και ισολογισμών
3   - Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών στοιχείων
4 Σχεδιασμό νέας επιχείρησης
5   - Κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας
6   - Κατάρτιση μελετών σε σχέση με επιδοτούμενα προγράμματα
7   - Αξιολόγηση επενδύσεων / επιχειρηματικών ανοιγμάτων

 

Αλεξίου Δ. Παναγιώτα  ¬  Οικονομολόγος  ¬  Φιλίππου 5  ¬  Πτολεμαΐδα  50 200  ¬  Τηλ. 24630 29695  ¬  Κιν. 6947800824

www.ptolemaida.net/foroliseis

Powered By  Web24.gr