Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Γαλλικά

Πληροφορίες

  Μόνο για Μαθητές

User Name

Password  ►►

    ΤΜΗΜΑΤΑ

  Prejunior
Ειδικό παιδικό τμήμα 6 - 8 ατόμων σε γκρουπ, για μαθητές Α + Β Δημοτικού.

  Junior
Τμήματα Κανονικής Προετοιμασίας για μαθητές από την Γ' Δημοτικού

  Senior
Ειδικά τμήματα για μαθητές Ε και ΣΤ τάξεις Δημοτικού.

  Πιστοποίηση γλωσσομάθεις
Ολοκληρωμένη, υπέυθυνη προετοιμασία από εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμάζει τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου για τα πτυχία:

  Ειδική Διεύθυνση για Proficiency
Proficiency Cambridge, Michigan και κρατικό πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ.

       ΓΑΛΛΙΚΑ
 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Cosmos ξεχωρίζει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνει για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας ξεκινώντας από το έτος μύησης-προπαρασκευής για τα μικρά παιδιά και συνεχίζοντας με το πρόγραμμα σπουδών ενηλίκων που εμπλουτίζεται με συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως τις θεματικές βραδιές, και τον Καφέ των Φίλων – Le Café des Amis .

Οι πεπειραμένοι καθηγητές μας που εργάζονται σε στενή συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, παρέχουν κατά την διάρκεια προετοιμασίας των εξετάσεων εκπαιδευτικά εργαλεία όπως το τετράδιο υποστήριξης (που περιλαμβάνει ανακεφαλαιωτικούς πίνακες γραμματικής και κλίσης ρημάτων, λεξιλόγιο από διάφορες θεματικές ενότητες και πληροφορίες πάνω σε κοινωνικο-πολιτιστικά θέματα) και συμπληρωματικά CD-ROM για σίγουρη επιτυχία στα διπλώματα στη γαλλική γλώσσα , που αναγνωρίζονται στην Ελλάδα, στη Γαλλία και διεθνώς. Τέλος, κάθε χρόνο νέα γαλλικά περιοδικά τίθενται στη διάθεσή σας.

 
 
 

23456

Copyright ©2007 Cosmosschool.gr      Χρυσάνθου 17.    Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα    Τηλ.: 24630 54769