Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Γαλλικά

Πληροφορίες

  Μόνο για Μαθητές

User Name

Password  ►►

    ΤΜΗΜΑΤΑ

  Prejunior
Ειδικό παιδικό τμήμα 6 - 8 ατόμων σε γκρουπ, για μαθητές Α + Β Δημοτικού.

  Junior
Τμήματα Κανονικής Προετοιμασίας για μαθητές από την Γ' Δημοτικού

  Senior
Ειδικά τμήματα για μαθητές Ε και ΣΤ τάξεις Δημοτικού.

  Πιστοποίηση γλωσσομάθεις
Ολοκληρωμένη, υπέυθυνη προετοιμασία από εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμάζει τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου για τα πτυχία:

  Ειδική Διεύθυνση για Proficiency
Proficiency Cambridge, Michigan και κρατικό πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ.

       Εξέλιξη σπουδών
 

Γιατί χρειάζεται σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές. Κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσοστό των γνώσεων μας αχρηστεύεται για να αντικατασταθεί με νέες γνώσεις. Οι νέες τεχνολογίες διαφοροποιούν ουσιαστικά την φύση των επαγγελμάτων. Στο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο οι εξελίξεις είναι ταχύτατες και πολλές φορές απρόβλεπτες. Θεωρείται βέβαιο ότι η οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη θα κριθεί στο ανθρώπινο δυναμικό. Κανένας δεν είναι σε θέση να προβλέψει πως οι μεταβολές αυτές θα επηρεάσουν τις επαγγελματικές προοπτικές των ατόμων.

Ωστόσο το επάγγελμα καλύπτει το 1/3 της ζωής μας. Η δυνατότητα έκφρασης μας μέσα από το επάγγελμα αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της αποδοτικότητας μας και βοηθά τελικά στην ευημερία τόσο του ατόμου όσο και του κοινωνικού συνόλου. Συνεπώς η σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στην ζωή ενός ανθρώπου.

 

 

 

23456

Copyright ©2007 Cosmosschool.gr      Χρυσάνθου 17.    Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα    Τηλ.: 24630 54769