Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Γαλλικά

Πληροφορίες

  Μόνο για Μαθητές

User Name

Password  ►►

    ΤΜΗΜΑΤΑ

  Prejunior
Ειδικό παιδικό τμήμα 6 - 8 ατόμων σε γκρουπ, για μαθητές Α + Β Δημοτικού.

  Junior
Τμήματα Κανονικής Προετοιμασίας για μαθητές από την Γ' Δημοτικού

  Senior
Ειδικά τμήματα για μαθητές Ε και ΣΤ τάξεις Δημοτικού.

  Πιστοποίηση γλωσσομάθεις
Ολοκληρωμένη, υπέυθυνη προετοιμασία από εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμάζει τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου για τα πτυχία:

  Ειδική Διεύθυνση για Proficiency
Proficiency Cambridge, Michigan και κρατικό πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ.

       Εντατικά τμήματα 
 

 

Γρήγορη Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας

Επειδή ξέρουμε ότι έχεις περιορισμένο χρόνο και δεν θέλεις χρονοβόρες μεθόδους εκμάθησης, εφαρμόζουμε σύγχρονο, δοκιμασμένο γρήγορο σύστημα εκμάθησης.
Κερδίζεις έτσι πολύτιμο χρόνο και χρήμα που θα απαιτούσε οποιοδήποτε άλλο σύστημα με ξεπερασμένες μεθόδους.

Λειτουργούν ειδικά τμήματα για παιδιά & μαθητές.

 
 

 

 

 

 

23456

Copyright ©2007 Cosmosschool.gr      Χρυσάνθου 17.    Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα    Τηλ.: 24630 54769