Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Γαλλικά

Πληροφορίες

  Μόνο για Μαθητές

User Name

Password  ►►

    ΤΜΗΜΑΤΑ

  Prejunior
Ειδικό παιδικό τμήμα 6 - 8 ατόμων σε γκρουπ, για μαθητές Α + Β Δημοτικού.

  Junior
Τμήματα Κανονικής Προετοιμασίας για μαθητές από την Γ' Δημοτικού

  Senior
Ειδικά τμήματα για μαθητές Ε και ΣΤ τάξεις Δημοτικού.

  Πιστοποίηση γλωσσομάθεις
Ολοκληρωμένη, υπέυθυνη προετοιμασία από εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμάζει τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου για τα πτυχία:

  Ειδική Διεύθυνση για Proficiency
Proficiency Cambridge, Michigan και κρατικό πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ.

       Αγγλικά
 

Προσφέρουμε ολοκληρωμένη και συστηματική προετοιμασία για την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας για μαθητές, φοιτητές και ενήλικες. Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλει από 100 έως 220 διδακτικές ώρες το χρόνο με τρείς, τέσσερις ή έξι ώρες την εβδομάδα ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται κάθε σπουδαστής. Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι μαθητές μας είναι τα ακόλουθα:

  • Προκαταρκτικά Τμήματα - Junior A & B
  • Τμήματα Πρώτου Επιπέδου – Class A, B, C & D
  • Τμήματα Μεσαίου Επιπέδου – Class E, Lower
  • Τμήματα Υψηλού Επιπέδου - Proficiency


Η πολύχρονη εμπειρία και δοκιμασμένη μεθοδολογία μας σας προετοιμάζουν με μοναδικό στόχο την επιτυχία σας. Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για την απόκτηση ενός ή περισσοτέρων απο τα ακόλουθα πτυχία:

 

 

 

23456

Copyright ©2007 Cosmosschool.gr      Χρυσάνθου 17.    Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα    Τηλ.: 24630 54769