Αγγλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Γαλλικά

Πληροφορίες

  Μόνο για Μαθητές

User Name

Password  ►►

    ΤΜΗΜΑΤΑ

  Prejunior
Ειδικό παιδικό τμήμα 6 - 8 ατόμων σε γκρουπ, για μαθητές Α + Β Δημοτικού.

  Junior
Τμήματα Κανονικής Προετοιμασίας για μαθητές από την Γ' Δημοτικού

  Senior
Ειδικά τμήματα για μαθητές Ε και ΣΤ τάξεις Δημοτικού.

  Πιστοποίηση γλωσσομάθεις
Ολοκληρωμένη, υπέυθυνη προετοιμασία από εξειδικευμένο προσωπικό προετοιμάζει τους μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου για τα πτυχία:

  Ειδική Διεύθυνση για Proficiency
Proficiency Cambridge, Michigan και κρατικό πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας Επιπέδου ΙΙ.

 η τέχνη της επικοινωνίας...

   Eμπιστοσύνη

 

Σ' έναν κόσμο που ολοένα τείνει να γίνει ένα παγκόσμιο "χωριό" πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε. Να μάθουμε να μιλάμε σωστά ξένες γλώσσες. 

Στα κέντρα ξένων γλωσσών Cosmos γνωρίζουμε την τέχνη της επικοινωνίας και το σοβαρό λειτούργημα της εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας.

   

Στα δικά μας κέντρα γλωσσών η αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους, η πολύχρονη εμπειρία μας στην διδασκαλία, η οργάνωση με τα πλέον σύγχρονα εποπτικά μέσα, το πλούσιο διδακτικό υλικό και τα αυστήρα ολιγομελή τμήματα που λειτουργούν σ΄ όλες τις βαθμίδες, αποτελούν εγγύηση για σίγουρα αποτελέσματα.

 

  Cosmos Language Centre

  Discover The Difference!

 

Copyright ©2007 Cosmosschool.gr      Χρυσάνθου 17.    Τ.Κ. 50200 Πτολεμαΐδα    Τηλ.: 24630 54769